Za potrebe projekta „Mladi naslijeđu, naslijeđe mladima“
JAVNI OGLAS

Za potrebe projekta „Mladi naslijeđu, naslijeđe mladima“, koji implementira Bošnjački institut – Fondacija Adila Zulfikarpašića, a pod pokroviteljstvom Općine Stari grad, objavljuje se:

JAVNI OGLAS

za angažiranje stručnog saradnika/saradnice

                              

1. Fotograf/fotografkinja

Opis aktivnosti i zadataka: fotografisanje projektnih aktivnosti, 8 edukativno-kreativnih radionica, materijal za radionice, te izložbe projekta.

Vrijeme trajanja angažmana: angažman će biti zasnovan na bazi ugovora o povremenim i privremenim poslovima u okviru pet mjeseci, od spetmebra 2015. do januara 2016.

Potrebni uslovi: višegodišnje iskustvo u fotografisanju različitih kulturnih događaja i aktivnosti, izložbi, promocija, konferencija i radionica.

Broj kandidata/kandidatkinja: jedan (1)

Potrebni dokumenti

-  Prijava sa biografijom uz kraći opis prethodnih iskustava

Prijave na oglas trebaju se dostaviti poštom ili lično na protokol Bošnjačkog instituta – Fondacije Adila Zulfikarpašića s naznakom „Javni oglas za angažiranje stručnih saradnika/saradnica za potrebe projekta „Mladi naslijeđu, naslijeđe mladima“ najkasnije do petka, 11. septembra 2015., do 12:00 sati na adresu:

Bošnjački institut – Fondacija Adila Zulfikarpašića

Mula Mustafe Bašeskije 21

71 000 Sarajevo

 


Za potrebe projekta „Mladi naslijeđu, naslijeđe mladima“