Okončan projekat katalogizacije orijentalno-islamskih rukopisa

Projekat Katalogizacija islamskih rukopisa iz zbirke Bošnjačkog instituta – Fondacije Adila Zulfikarpašića u Sarajevu, koji je implementiran u protekloj godini, uspješno je okončan. Cilj projekat je bio identifikacija i katalogizacija nekatalogiziranih orijentalno-islamskih rukopisa iz zbirke Bošnjačkog instituta. Projekat je podržala asocijacija TIMA (The Islamic Manuscript Association) sa £3.424, a obuhvatao je identifikaciju i katalogizaciju 247 djela u 202 kodeksa, pisanih arapskim, perzijskim, turskim i bosanskim jezikom iz oblasti islamske teologije, misticizma, prava, morala, leksikografije, medicine, gramatike, kozmologije, itd.

Rukopisi su katalogizirani u skladu sa standardnom metodologijom kataloške obrade, uključujući metapodatke i opise svakog pojedinačnog djela.

U toku rada, neka rijetka ili vrlo značajna djela su identificirana, poput Iršād al-qāṣid ilā asnā al-maqāṣid fī anwāʻ al-ʻulūm na arapskom jeziku o klasifikaciji nauka koje je napisao  Šamsuddīn Muḥammad b. Ibrāhīm b. Ṣā‘id b. al-Akfānī al-Anṣārī al-Sinǧārī (umro 749/1348.), potom H̱arīda al-‘aǧā’ib wa-farīda al-ġarā’ib na arapskom jeziku iz kozmografije i geografije, koje je napisao on Šhamsuddīn Muḥammad b. Ibrāhīm b. Ṣā‘id b. al-Akfānī al-Anṣārī al-Sinǧārī (umro 749/1348.), Futūḥ al-ġayb, iz islamskog misticizma, koje je na arapskom jeziku napisao Šhayẖ ‘Abdulqādir b. Abū Ṣāliḥ b. ‘Alī b. Mūsā al-Ǧīlānī (al-Ǧīlī), živio između 470/1077 i 561/1167, itd.

Pored toga, zabilježeno je 168 rukopisa koji su kupljeni od istaknutih pojedinaca ili bosanskih familija učenjaka i kaligrafa, i preko 20 imena donatora koji su poklonili rukopise Bošnjačkom institutu.

Ovaj projekat je dio većeg projekta koji obuhvata štampanje trećeg toma kataloga arapskih, perzijskih, turskih i bosanskih rukopisa u 2017. godini, i digitalizacije nedigitaliziranih rukopisa. Po završetku projekta, kompletna rukopisna zbirka Instituta od preko 1000 kodeksa će biti dostupna akademskoj javnosti u obliku štampanog kataloga i u digitalnom obliku.

Zahvaljujući misiji asocijacije TIMA (http://www.islamicmanuscript.org/home.aspx) i njenoj posvećenosti da učini islamsko rukopisno naslijeđe dostupno za potrebe istraživanja, učenja i obrazovanja, jedan dio do sada nepoznatog rukopisnog blaga Bosne i Hercegovine je objelodanjen.


Okončan projekat katalogizacije orijentalno-islamskih rukopisa