Predstavljanje Bošnjačkog instituta - Fondacije Adila Zulfikarpašića u Cirihu povodom petnaest godina rada
Povodom 15 godina rada i djelovanja Bošnjačkog instituta – Fondacije Adila Zulfikarpašića u Sarajevu, Institut se predstavio u Cirihuu 14.12.2016., u gradu svog utemeljenja 1988. godine.

Povodom 15 godina rada i djelovanja Bošnjačkog instituta – Fondacije Adila Zulfikarpašića u Sarajevu, Institut se predstavio u Cirihuu 14.12.2016., u gradu svog utemeljenja 1988. godine, sa programom pod nazivom Petnaest godina Bošnjačkog instituta – Fondacije Adila Zulfikarpašića u Sarajevu: Stjecište znanja i perspektiva.

Program je sadržavao obraćanja Taner Aličehića, predsjednika Upravnog odbora prof. Dr. Zlatko Lagumdžije, direktorice Amine Rizvanbegović Džuvić, prof. Dr. Aide Abadžić-Hodžić, te prikazivanje kratkog filma o Institutu.  

Cilj predstavljanja u Cirihu bio je aktivno kulturno-povijesno upoznavanje sa bošnjačkom, bosanskom i evropskom idejom i stvarnošću Bošnjačkog instituta

Ovim programom predstavile su se mnogostruke aktivnosti Bošnjačkog instituta u svjetlu bosanskih pogleda i angažmana Adila Zulfikarpašića i uz uvažavanje kulturno-povijesnih i socio-političkih činilaca do kojih je on držao osnivajući prvu bošnjačku instituciju kulturno-historijskog određenja u drugoj polovici dvadesetog stoljeća. Predstavljanjem bi se pokazala vrijednost Zulfikarpašićeve ideje Bošnjačkog instituta i čvrsta veza između institucionalnog otjelovljenja te ideje i širokog spektra aktivnosti u kojima se tokom proteklih petnaest godina ispunjavala zadaća Bošnjačkog instituta.

Također, pružile su se informacije o kulturnoj instituciji koja je rezervoar kulturno-historijskog pamćenja bošnjačkog naroda i zemlje Bosne, mjesto likovnih, muzičkih i drugih umjetničkih priredbi visokog stila, nosilac javnih rasprava i tribina o važnim temama bošnjačke, bosanskoherecgovačke i evropske savremenosti, izdavač reprezentativnih izdanja.

 „Bošnjački institut autentični je institucionalni odgovor Adila Zulfikarpašića na nacionalistička poricanja i svojatanja Bošnjaka, kruna njegovih zalaganja da se Bošnjaci vrate svome stvarnom bošnjačkom identitetu kojega su bili nasilno lišeni i njegova nastojanja da vlastiti individualitet Bošnjaci osvješćuju i afirmiraju u prvom redu iz vlastitih uvida u vlastito kulturno nasljeđe i u njegova bosanska, muslimanska i evropska izvorišta i odrednice.

Razvijanje ili kulturnohistorijsko obnavljanje bošnjačke misli Adil Zulfikarpašić je poduzeo šezdesetih godina prošlog stoljeća, u krugu saradnika i čitalaca Bosanskih pogleda, a institucionalno utemeljenje Bošnjačkog instituta u Cirihu dva desetljeća kasnije. To je vrijeme naučnog i političkog problematiziranja nepriznatog nacionalnog statusa Bošnjaka i stjecanja prava Bošnjaka da se nacionalno odrede. Pritom je pravo bilo ograničeno na oslovljavanje Musliman – sa velikim početnim slovom kao elementom razlikovanja od oznake izvorno vjerske pripadnosti, - i na priznanje u formalnoj političkoj određenosti. Ono nije uključivalo institucionalne forme i kulturno-historijske sadržaje nacionalne identifikacije Bošnjaka kao Muslimana. Stoga je zalaganje Adila Zulfikarpašića, uz doprinose koje su tom zalaganju pružili i drugi bošnjački intelektualci u emigraciji, jednim dijelom korespondiralo sa procesima nacionalnog određivanja bošnjačkog naroda u Bosni i Hercegovini i Jugoslaviji a drugim dijelom se vizionarski i emancipatorski kretalo dalje od tih procesa i njihovih političkih uslovljenosti i ograničenja. Međutim, političke prilike u Bosni i Hercegovini i Jugoslaviji tada su bile takve da većina bošnjačkog naroda nije bila u mogućnosti da se uopće obavijesti o idejama bošnjaštva i utemeljenju Bošnjačkog instituta. Mala manjina je bila u prilici da to primi na znanje, ali na pasivan način.“ (Hilmo Neimarlija)


Predstavljanje Bošnjačkog instituta - Fondacije Adila Zulfikarpašića u Cirihu povodom petnaest godina rada