Međunarodna naučna konferencija “Mak Dizdar: prvih stotinu godina”
Konferencija je posvećena životu i djelu Maka Dizdara, a njen primarni cilj jeste široko, interdisciplinarno predstavljanje Dizdareva kako književno-umjetničkog, tako i naučno-stručnog rada.

Fondacija “Mak Dizdar” i Bošnjački institut – Fondacija Adila Zulfikarpašića kao organizatori i Internacionalni univerzitet u Sarajevu kao suorganizator imaju čast i zadovoljstvo pozvati Vas na Međunarodnu naučnu konferenciju “Mak Dizdar: prvih stotinu godina”, koja će se održati u Sarajevu od 19. do 21. oktobra 2017. godine u okviru projekta obilježavanja 100. godišnjice rođenja Maka Dizdara.

Nadajući se Vašem učešću, ljubazno Vas molimo da svoju temu prijavite putem prijavnog obrasca, najkasnije do 1. augusta 2017. godine.

Više informacija o obilježavanju stogodišnjice rođenja Maka Dizdara i konferenciji možete pročitati na zvaničnoj web stranici.


Međunarodna naučna konferencija “Mak Dizdar: prvih stotinu godina”