09/06/2021

Skup „Adil Zulfikarpašić u kulturno-historijskom i političkom kontekstu Bosne i Hercegovine“

Skup „Adil Zulfikarpašić u kulturno-historijskom i političkom kontekstu Bosne i Hercegovine“ Obilježavanje 100 godina rođenja Adila Zulfikarpašića i 20 godina […]
18/11/2019

Nacionalni dan svjesnosti o bibliotekama

Povodom Nacionalnog dana svjesnosti o bibliotekama u saradnji sa Univerzitetom u Sarajevu Bošnjački institut je učestvovao sa 2 događaja.
23/04/2019

Dan/noć knjige

U 2019. godini biblioteka je obilježila Međunarodni dan i noć knjige.
15/03/2019

Stručna konferencija Saradnja i umrežavanje

U saradnji sa Društvom bibliotekara FBiH i Općom bibliotekom Maglaj organiziran je stručni skup Saradnja i umrežavanje informacijskih stručnjaka
19/01/2019

Održana radionica “Web pretraživanja i informacijski servisi”

10/01/2019

Organiziranje edukativnih radionica za studente o informacijskoj pismenosti

Tokom godine organizirana je jedna edukativna radionica o mogućnostima pretraživanja online kataloga biblioteke Bošnjačkog instituta