10/01/2019

Organiziranje edukativnih radionica za studente o informacijskoj pismenosti

Tokom godine organizirana je jedna edukativna radionica o mogućnostima pretraživanja online kataloga biblioteke Bošnjačkog instituta
19/12/2018

Održan naučni skup Otvoreni pristup znanju

07/12/2018

Adil Zulfikarpašić i liberalne političke inicijative

29/04/2016

Održana studentska konferencija o stvaralaštvu Behaudina Selmanovića

11/10/2011

Osnovana Fondacija za muzičke umjetnosti MAF