“Zemlje kandidati za EU se moraju mijenjati, ali mora se mijenjati i Unija sama”