Naučno-istraživački i izdavački projekat  Radost hronika – Bahgatu Tawarikh