Dodjela certifikata studentima Fakulteta političkih nauka o uspješno obavljenoj studentskoj praksi