NAJAVA MEĐUNARODNOG NAUČNOG SIMPOZIJA, 19. decembar 2023.