Posjeta dekana Katoličkog bogoslovnog fakulteta prof. dr. Darka Tomaševića