Skup „Adil Zulfikarpašić u kulturno-historijskom i političkom kontekstu Bosne i Hercegovine“