Učenici osnovnih škola sa područja sarajevske općine Novi Grad posjetili Bošnjački institut