Uspostavljena saradnja između tri teološka fakulteta u BiH i Bošnjačkog instituta