Uprava i menadžment

Bošnjački institut – Fondacija Adila Zulfikarpašića

Upravu čine direktor, predsjednik, zamjenik predsjednika, sekretar i članovi Upravnog odbora.

Amina Rizvanbegović Džuvić

V. d. direktorica Bošnjačkog instituta


Fehim Škaljić

Predsjednik Upravnog odbora


Prof. dr. Vedad Silajdžić

Potpredsjednik Upravnog odbora


Erdal Trhulj

Sekretar Upravnog odbora


Taner Alićehić

Član Upravnog odbora


Prof. dr. Safet Bandžović

Član Upravnog odbora


Jasmina Bešlagić

Članica Upravnog odbora


Akademik prof. dr. Mirsada Hukić

Članinca Upravnog odbora


Zijo Krvavac

Član Upravnog odbora


Prof. dr. Zlatko Lagumdžija

Član Upravnog odbora


Prof. dr. Hilmo Neimarlija

Član Upravnog odbora


Edin Dilberović

Član Upravnog odbora