Posjeta učenika osnovnih škola sa područja sarajevske općine Stari Grad Bošnjačkom institutu