Izdavaštvo

Bošnjački institut – Fondacija Adila Zulfikarpašića

Bošnjački institut nastao je kao rezultat pedesetogodišnjeg rada Adil-bega i njegove supruge Tatjane na sakupljanju, klasificiranju i sistematiziranju različite građe o Bosni i Hercegovini, tačnije historijskog, književnog, novinsko-publicističkog, rukopisnog, arhivsko-dokumentacijskog i folklornog blaga.

Temeljni zadaci su mu promoviranje kulturne baštine, povijesne istine i kulture Bošnjaka, kao i drugih naroda sa kojima Bošnjaci stoljećima žive.

Aktivnosti Instituta sastoje se u:

  • Vršenju naučnih istraživanja u saradnji sa srodnim ustanovama u zemlji i inostranstvu
  • Održavanju i kompletiranju naučno vođene biblioteke i arhiva.
  • Organiziranju kulturnih manifestacija, naučnih seminara, susreta, izložbi, promocija i sličnih priredbi.
  • Izdavačkoj djelatnosti – objavljivanju knjiga, brošura i periodike.

Od osnivanja do danas, Bošnjački institut se može pohvaliti bogatom i značajnom izdavačkom produkcijom koja je do danas iznijela više od 50 izdavačkih projekata te mnogima koji se planiraju realizirati u narednom periodu.

Do sada objavljene publikacije u izdanju Bošnjačkog instituta možete pogledati ovdje.