Naučno-istraživački projekti

Naučni saradnici

Bošnjački institut – Fondacija Adil Zulfikarpašić

Ime i prezime

Naučni saradnik


Ime i prezime

Naučni saradnik


Ime i prezime

Naučni saradnik


Ime i prezime

Naučni saradnik


Ime i prezime

Naučni saradnik


Ime i prezime

Naučni saradnik


Naučno-istraživački projekti

Bošnjački institut – Fondacija Adil Zulfikarpašić
20/12/2019

Monografija Behaudin Selmanović Selman

Monografija Behaudin Selmanović Selman Prva monografija o slikaru Behaudinu Selmanoviću, autorice Aide Abadžić Hodžić izašla je u izdanju Bošnjačkog instituta […]
15/09/2019

Naučno-istraživački i izdavački projekat  Radost hronika – Bahgatu Tawarikh

Naučno-istraživački i izdavački projekat  Radost hronika – Bahgatu Tawarikh Knjiga Radost hronika – Bahgatu Tawarikh, rezultat je višegodišnjeg projekta Bošnjačkog […]
06/08/2018

Okončana stručna obrada fonda orijentalno-islamskih rukopisa i objavljen III tom Kataloga arapskih, perzijskih, turskih i bosanskih rukopisa iz zbirke Bošnjačkog instituta

Okončana stručna obrada fonda orijentalno-islamskih rukopisa i objavljen III tom Kataloga arapskih, perzijskih, turskih i bosanskih rukopisa iz zbirke Bošnjačkog […]
20/11/2017

The project of cataloguing Oriental and Islamic manuscripts has been completed

The project was supported by The Islamic Manuscript Association