Održana studentska konferencija o stvaralaštvu Behaudina Selmanovića