ARHIV

Važan izvor za proučavanje prošlosti Bosne i Hercegovine

Arhivski fond sadrži zbirke: srednjovjekovna Bosna, Zbirka Acta Turcica, Zbirka socijalistička Jugoslavija 1945-1991, Zbirka emigrantika 1946-1990, Zbirka fotografija, razglednica i priznanja, te Lični i porodični arhivski fondovi. Arhivski fond dostupan je za pretraživanje kroz  analitički i sumarno-analitički inventar. Jedan dio fonda prema odluci osnivača Adila Zulfikarpašića nije otvoren za javnost. Pored sumarno-analitičkog inventara Institut će u prvoj polovini 2020. godini objaviti Vodič kroz arhivsku zbirku, koji će se koristiti za informiranje i pretraživanje arhivskog fonda.

Obogaćivanje fonda

Arhivski fond u toku 2019. obogaćen je sa:

  • 4 arhivske kutije (dokumenata, novinskih članaka i priznanja) iz privatne zbirke Enesa Čengića, koje je poklonila kćerka Silvana Čengić Voljevica
  • 4 dokumenata na osmanskom turskom i arapskom jeziku – kupovina
  • 1 rukopis na arapskom ili osmanso turskom jeziku – kupovina

Dokumentacijski centar o ratu 1992-1995.

U ovom odjelu Instituta se prikuplja i katalogizira sva dostupna građa i dokumenti, štampani strani i domaći materijali, fotografije, video i audio zapisi vezani za rat u Bosni i Hercegovini od 1992-1995.