Biblioteka

Najznačajniji fond Instituta

Biblioteka Bošnjačkog instituta predstavlja jedinstveni primjer kulturne tradicije Bosne i Hercegovine. Dugogodišnje prikupljanje i klasificiranje građe Adila Zulfikarpašića i supruge Tatjane Zulfikarpašić rezultiralo je bogatom kolekcijom koja danas ima posebnu vrijednost i trajni pečat u afirmaciji bosanskohercegovačke kulture i civilizacije.

Biblioteka sadrži više od 250 000 bibliotečkih jedinica i izvora za proučavanje bosanskohercegovačke historije i kulture Balkana, te pruža velike mogućnosti za naučno-istraživački rad iz oblasti društveno-humanističkih nauka. Posjeduje bogatu kolekciju periodičnih publikacija od 3000 naslova. Glavni dio fonda čine publikacije o kulturnoj historiji Bošnjaka i njihovim vezama sa ostalim južnoslavenskim narodima.

Sastoji se od nekoliko odjela: Bosnika, Serbika, Kroatika, Jugoslavika, Balkanika, Islamika, Turkika, Arhivska građa i Odjel enciklopedija, leksikona i rječnika.

Posebnu važnost imaju specijalne zbirke kao što su orijentalni rukopisi, stare i rijetke knjige, kartografska zbirka i zbirka razglednica.

U Zbirci starih i rijetkih knjiga može se pronaći prvi prijevod Biblije na mađarski jezik Szent Biblia iz 1590. godine, Hronologija cijelog svijeta autora Marcusa Zeuriusa van Boxhorna (Marci-Zueri Boxhorni chronologia praecipuorum universi orbis imperiorum) iz 1677, te Historia Saracenica, djelo autora Al-Makina iz 1625. godine, izvedeno od perzijskog pisca Al-Taberija. Historia Saracenica predstavlja prvi prijevod arapskog teksta toga vremena. Latinsku verziju je preveo Thomas Erpenius (Thomas Van Erpe).

Godišnje, fond biblioteke se povećava za oko 3500 bibliotečkih jedinica kupovinom, poklonom i saradnjom u vidu razmjene knjiga sa mnogim srodnim institucijama u zemlji i inostranstvu. Kupuju se i nabavljaju najnovija izdanja iz oblasti društveno-humanističkih nauka i redovno se popunjava fond starih i rijetkih izdanja.

Značajan dio fonda predstavljaju i privatne biblioteke uglednih znanstvenika dr. Smaila Balića, dr. Dušanke Bojanić-Lukač, prof. Muhameda Hadžijahića, prof. dr. Muhsina Rizvića i drugih. Vrijednu građu biblioteke predstavljaju i poklonjene privatne zbirke Alije Širbegovića, Hifzije Suljkića, Ašide Čaušević, Amile Mulabegović, Derviša Kurtovića, Enesa i Munevere Baš, Silvane Voljevica Čengić, Halida Kuburovića, Šefketa Arslanagića i mnogih drugih pojedinaca.

Građa biblioteke namijenjena je svim zainteresiranim građanima, znanstvenicima, istraživačima i studentima iz Bosne i Hercegovine i inostranstva. Obrađena je u EOS Web sistemu i dostupna je za pretraživanje putem online kataloga koji se dostupan preko web stranice Bošnjačkog instituta. Preko kataloga biblioteke moguće je putem online pozajmice izvršiti online rezervaciju naslova za sve registrirane korisnike biblioteke, kao i pristupiti člancima i drugim publikacijama koje se nalaze u punom tekstu sa slobodnim pristupom, a povezani su sa katalogom biblioteke Bošnjačkog instituta.