ONLINE KATALOG

Bošnjački institut – Fondacija Adila Zulfikarpašića

Jedan klik mišem omogućava pretragu više od 250.000 bibliotečkih jedinica, 3000 naslova periodičnih publikacija, 6000 članaka i oko 10.000 naslova iz fonda specijalnih zbirki: stara i rijetka građa, kartografska građa i zbirka razglednica.

Elektronski katalog biblioteke omogućava više vrsta pretraživanja:

Osnovno pretraživanje
Osnovno pretraživanje omogućuje Vam pretraživanje po jednoj ključnoj riječi, pojmu ili izrazu. Za razliku od komandnog i izbornog pretraživanja koje Vam omogućuje pretraživanje kategorija koje želite, osnovno pretraživanje predstavlja i tzv. opće pretraživanje koje Vam na osnovu jedne ključne riječi daje veliki broj rezultata izvedenih iz svih polja u kataloškom zapisu. Osnovno pretraživanje se preporučuje u onim slučajevima kada Vas zanima određeni pojam ili tema, a ne znate ime autora ili naslov knjige.

Komandno pretraživanje
Komandno pretraživanje omogućuje Vam pretraživanje po određenim kategorijama kao što su ‘Autor’, ‘Naslov’, ‘Tema’ itd. Rezultati su poredani abecednim redom.

Izborno pretraživanje
Izborno pretraživanje omogućuje Vam pretraživanje različitih kategorija (‘Autor’, ‘Naslov’ ili ‘Izdavač’) istovremeno.

Osim pretraživanja građe putem online kataloga moguće je i pristupiti člancima i drugim publikacijama u elektronskom obliku koje se nalaze na internetu u punom tekstu u slobodnom pristupu, a povezani su sa katalogom biblioteke Bošnjačkog instituta.

Svi članovi biblioteke Bošnjačkog instituta preko elektronskog kataloga mogu koristiti i uslugu online pozajmice. Na taj način mogu izvršiti online narudžbu, odnosno rezervaciju, građe koju žele koristiti, mogu pratiti svoja zaduženja u biblioteci – onu građu koju trenutno koriste ili one naslove koje su ranije čitali, te mogu sačuvati rezultate svojih pretraživanja kataloga.