USLUGE

Bošnjački institut – Fondacija Adila Zulfikarpašića

INFORMACIJE O USLUGAMA BIBLIOTEKE

Kakvu uslugu možete očekivati?

 • Biblioteku pristupačnu za korištenje akademskoj javnosti, istraživačima i građanima
 • Efikasnu uslugu, stručno i ljubazno osoblje
 • Dostupna aktuelna novija izdanja, ali i bogata kolekcija starije i rijetke građe

Biblioteka nudi:

 • Monografske publikacije
 • Periodična izdanja
 • Referentnu građu
 • Geografske i historijske karte
 • Zbirku starih i rijetkih knjiga
 • Orijentalne rukopise
 • Zbirku razglednica
 • Elektronsku građu dostupnu preko online kataloga biblioteke
 • Audio-video materijal

Prostor za rad:

 • Udobne čitaonice pogodne za neometan rad i istraživanje
 • Prostor za grupni rad pri pripremi istraživanja, projekata i slično, uz prethodnu najavu

 ALATI ZA PRETRAŽIVANJE GRAĐE

Elektronski katalog biblioteke:

Priručni katalozi i bilteni:

 • Katalog Zbirke rat 1991-1995.
 • Katalog izdanja Instituta za historiju arapsko-islamskih nauka na Johann Wolfgang Goethe Univerzitetu u Frankfurtu dostupnih u biblioteci
 • Katalog Zbirke bogumili
 • Katalog Zbirke emigrantika
 • Bilten najnovijih naslova u biblioteci dostupan preko online kataloga
 • Bilten tekućih časopisa

Ostali infromacijski izvori:

 • Referentna građa (enciklopedije, rječnici, leksikoni, biografije)
 • Adresari
 • Imenici

 PRAVILA KORIŠTENJA BIBLIOTEKE

        Korisnik ima sljedeće obaveze:

 • Da pokaže validan ID dokumenat pri registriranju u biblioteku
 • Da ima spremnu člansku kartu i ID dokumenat svaki put kada koristi biblioteku
 • Jakne, kaputi i torbe se ostavljaju na garderobi na recepciji
 • Da u čitaonicu nosi samo pribor za rad (olovka, papir, laptop i sl.)
 • Da se pridržava pravila o kopiranju i fotografiranju građe
 • Da se ponaša odgovorno prema izdatoj građi
 • Da građu poslije korištenja neoštećenu vrati bibliotekaru
 • Da dozvoli pregled torbe ako se uključi alarm na izlazu
 • Da nas informira o promjeni adrese i/ili telefona

        Učlanjenje:

 • Svi punoljetni akademski građani mogu postati članovi biblioteke i koristiti biblioteku
 • Članovi biblioteke imaju pristup svim uslugama i građi, u skladu sa pravilima biblioteke
 • Učlanjenje se obnavlja polugodišnje ili godišnje, zavisno od vrste članarine

Članarina:

 • Standardna članarina: polugodišnja (20,00 KM); godišnja (30,00 KM)
 • Studentska članarina (uz dokaz): polugodišnja (10,00 KM); godišnja članarina (15,00 KM)
 • Penzionerska članarina (uz dokaz): polugodišnja (10,00 KM); godišnja članarina (15,00 KM)

       Korištenje građe:

 • Katalog biblioteke je dostupan putem web stranice Bošnjačkog instituta
 • Korisnik građu pretražuje u online katalogu, ono što želi koristiti naručuje dan ranije do 15h za sljedeći dan
 • Građa se može naručiti putem online pozajmice preko online kataloga ili popunjavanjem reversa koji se predaje bibliotekaru
 • Svaki korisnik pri učlanjenju dobiva upute kako naručiti građu putem online pozajmice i/ili popunjavanjem reversa. Dostupne su i upute za naručivanje naslova preko online pozajmice
 • Korisnik može naručiti i koristiti 5 naslova odjednom
 • Može koristiti iste naslove koliko god je potrebno, u slučaju da ih drugi korisnik nije naručio
 • Ukoliko drugi korisnik traži iste naslove, prvi korisnik ih može zadržati jednu sedmicu (ili kraće, zavisno od okolnosti)
 • Građa se koristi isključivo u čitaonicama, nije je moguće posuđivati