Manje zbirke

 

Numizmatička zbirka

Bošnjački institut posjeduje lijepu i značajnu inicijalnu zbirku novca vezanog za Bosnu. Radi se o primjercima koji pokrivaju vremenski raspon od 1700 godina. Svrstani kronološki zastupaju vrijeme Antike (starog Rima), srednjovjekovne bosanske države, ranog i kasnog novog doba, te savremeno doba (vrijeme obnovljene bosanske nezavisnosti nakon 1992. godine). U okviru ove zbirke se nalazi i jedan broj primjeraka ordenja i medalja.

Zbirka je popisana i obrađena u katalogu koji je dostupan na zahtjev.

 

Sfragistička zbirka

Bošnjački institut posjeduje inicijalnu zbirku pečatnjaka (tipara) osmanske provenijencije. Zbirka je podijeljenja u tri dijela:

1.) pečatnjaci dubičkih kapetana

2.) jedan pečatnjak s područja Mesketskih/Ahiska Turaka u danjašnjoj Gruziji i

3.) pečatnjake s natpisima بكر BKR i راود ili داود RAVD ili DAVD

U zbirci su zastupljena tri tipa osmanskih pečatnjaka (pečatni prsten; mali pečatnjaci – tipari i srednji pečatnjaci s rotirajućim trostranim pečatnim tijelima), a ui nju je uvrštena i jedna kibletnama (Kibla kompas).

Zbirka je popisana i obrađena u katalogu koji je dostupan na zahtjev.

 

Zbirka notafilija

Bošnjački institut posjeduje manju zbirku papirnih sredstava plaćanja koja pokriva razdoblje od 1876. do 1993. godine. Zbirka novčanica i novčanih bonova kasnije otkupljena nadopunjuje ovu osnovnu zbirku.

Dokumentarna, a djelimično i kolekcionarska, numizmatičko – notafilistička vrijednost osnovne zbirke je značajna. Radi se o papirnom novcu izdavanom u vremenskom rasponu od oko 120 godina; od zadnjih godina osmanske uprave u Bosni i Hercegovini do novca samostalne Republike BiH, dok zbirka novčanica i novčanih bonova ima dokumentarnu vrijednost.

Institut posjeduje i 24 obrasca – uzorka jedne strane ruskih carskih novčanica izdatih od 1898. do 1910. godine.

Zbirka je popisana i obrađena u katalogu koji je dostupan na zahtjev.

 

Zbirka poštanskih maraka

Bošnjački institut je otkupom formirao filatelističku zbirku koja se sastoji od poštanskih maraka koje je u periodu od 1993. do 2010. godine izdalo preduzeće PTT saobraćaja BiH i njegova slijednica BH Pošta. Kolekcionarska kao i dokumentarna vrijednost zbirke je značajna. Radi se o gotovo cjelovitoj zbirci poštanskih maraka u izdanju BH Pošte.

Zbirka je popisana i obrađena u katalogu koji je dostupan na zahtjev.