Rariteti

Stara i rijetka knjiga

Jedna od posebnih i vrijednih u okviru specijalnih zbirki biblioteke Bošnjačkog instituta je i kolekcija starih i rijetkih knjiga. Tu se nalazi oko 5000 publikacija štampanih od 16. do 19. stoljeća. Ovi naslovi su vrijedni, značajni i posebni, ne samo zbog svoje starosti, već i zbog svog zanimljivog sadržaja, prijevoda, posebnog izdanja i rijetkosti.

U ovoj zbirci nalaze se djela stranih i domaćih autora pisana na raznim jezicima, latinskom, arapskom, njemačkom, francuskom, mađarskom. U njoj se mogu pronaći zanimljiva i rijetka djela iz raznih oblasti, religijska, putopisna, historijska, ali i iz oblasti prava, lingvistike, poznavanja biljnog i životinjskog svijeta i dr. Zanimljivo je i da se u ovoj zbirci nalaze i neki primjeri najstarijih štampanih knjiga nakon inkunabula iz 16. stoljeća.

Neka od starih i rijetkih izdanja stranih autora koja svakako treba spomenuti su prvi prijevod Biblije na mađarski jezik Szent Biblia iz 1590. godine, Hronologija cijelog svijeta autora Marcusa Zeuriusa van Boxhorna (Marci-Zueri Boxhorni chronologia praecipuorum universi orbis imperiorum) iz 1677, te Historia Saracenica, djelo autora Al-Makina iz 1625. godine, izvedeno od perzijskog pisca Al-Taberija. Historia Saracenica predstavlja prvi prijevod arapskog teksta toga vremena. Latinsku verziju je preveo Thomas Erpenius (Thomas Van Erpe).

U okviru odjela Bosnika nalazi se većina izdanja starih i rijetkih knjiga.

Jedno od njih je i Pregled starina bosanske provincijeEpitome vetustatum Bosnensis provinciae, autora franjevca Filipa Lastrića izdato u Ankoni 1776. godine. To je djelo o Bosanskoj provinciji, njenom nastanku, sastavu, povlasticama i poklonima koje je primala, porušenim samostanima, popisima vikara, provincijala i biskupa, te o Bosni i bosanskim kraljevima. Značajno je i po tome što se Filip Lastrić zahvaljujući njemu smatra jednim od začetnika moderne bosanske historiografije.

Treba spomenuti i djelo franjevca Franje Galvinića Origine della provincia Bosna-Croatia iz 1648. o historiji Bosne i njenim vladarima, te De regno Bosniae ejusque interitu narratio historica iz 1781. izdato u Veneciji, autora Pruentia Narentina (Luke Vladimirovića). De regno Bosniae ejusque interitu narratio historica je djelo o bosanskom kraljevstvu, popisu plemstva, kao i porijeklu roda Vladimirovića. Njegov autor, franjevac Luka Vladimirović (1718-1788), spada među prve pisce bosanskog kraljevstva.

Ovako vrijedna zbirka nastala je zahvaljujući brižljivom i dugogodišnjem prikupljanju Adila Zulfikarpašića i njegove supruge Tatjane i danas kao kolekcija biblioteke Bošnjačkog instituta predstavlja dio bh. baštine.

Građa iz ove zbirke je obrađena u EOS Web sistemu i može se pretraživati putem našeg online kataloga. Dijelu ove građe moguće je pristupiti u punom tekstu u slobodnom pristupu, a povezana je sa online katalogom biblioteke Bošnjačkog instituta.