Zbirka umjetničkih djela

Zbirka umjetničkih djela

Zbirka umjetničkih djela Bošnjačkog instituta – Fondacije Adila Zulfikarpašića nastala je iz privatne kolekcije osnivača Insitituta, a danas sadrži oko 1.500 radova sa zastupljenih preko 200 umjetnika, pretežno iz Bosne i Hercegovine, ali i regiona i Evrope. Izbor iz ove bogate zbirke – nazvan U fokusu kolekcije – izložen je u okviru stalnih galerijskih postavki Instituta. Kroz tematske cjeline Stari majstori, Figure, Mahale, čaršije, predjeli, Bh. grafika, Apstraktno i asocijativno izložba daje reprezentativan presjek bogatstva umjetničke kolekcije Bošnjačkog instituta, te pruža uvid u stvaralačke domete bosanskohercegovačke likovne umjetnosti 20. i početka 21. stoljeća. Među zastupljenim autorima su najznačajniji domaći slikari, grafičari i skulptori, poput Mersada Berbera, Voje DimitrijevićaEmira DraguljaDževada HozeGabrijela JurkićaAlije Kučukalića, Hakije KulenovićaIbrahima Ljubovića, Ismeta Mujezinovića, Affana RamićaIve Despić SimonovićPetra ŠainaRizaha ŠtetićaHalila Tikveše, Mehmeda ZaimovićaSafeta Zeca i drugih. Dio izložbenih postavki su i legati Mersada Berbera, Ismeta Rizvića, Edina Numankadića i Fuada Arifhodžića, zatim stalna postavka skulptura istaknutih domaćih i regionalnih umjetnika iz Zbirke Instituta, te galerija portreta gdje su u različitim likovnim tehnikama portretisane značajne ličnosti iz historije Bosne i Hercegovine.

 

U FOKUSU KOLEKCIJE

STARI MAJSTORI

Radovi pripadnika prvih generacija bosanskohercegovačkih akademski školovanih umjetnika pružaju svojevrstan presjek bogatstva i raznolikosti likovnih izraza nekih od pionira i istaknutih predstavnika moderne umjetnosti u Bosni i Hercegovini. Veza sa tradicijom primjetna je kod Petra Šaina (1885-1965) i Đoke Mazalića (1888-1975) u prikazima starog Sarajeva i njegovih stanovnika. Vedute i pejzaži dominiraju platnima Hakije Kulenovića (1905-1987) i Rizaha Štetića (1908-1974) koji prepoznatljivu hromatsku harmoniju ostvaruje i u mrtvoj prirodi. Velikan bosanskohercegovačkog slikarstva, Ismet Mujezinović (1907-1984), raskoš svog umijeća dokazuje u različitim tehnikama i širokom rasponu motiva od kojih su najupečatljiviji oni ratni. Uz Mujezinovića, umjetnost Drugog svjetskog rata u Bosni i Hercegovini obilježio je i Vojo Dimitrijević (1910-1980) koji dramatičan utisak kompozicije postiže sintezom ploha jarkih boja i oštrih kontrasta, više nego samom figuralnom predstavom. Reduciranje predmetnosti i oslanjanje na osnovne likovne elemente odlikuje mrtve prirode Romana Petrovića (1896-1947) i Behaudina Selmanovića (1915-1972) u čijem slikarskom rukopisu je prisutno preplitanje uticaja Istoka i Zapada. Nadrealistički i metafizički ambijent platana Ibrahima Ljubovića (1938-1995) unosi nove vrijednosti u idejno-tematske okvire bosanskohercegovačke umjetnosti 20. stoljeća.

FIGURE

Izbor radova iz Zbirke umjetničkih djela Bošnjačkog instituta – Fondacije Adila Zulfikarpašića na kojima preovladavaju figuralni motivi svjedoči o prisutnom stilskom pluralizmu: od portreta u realističnom maniru ostvarenih u različitim likovnim tehnikama, preko intenzivne kolorističke igre Ismara Mujezinovića (1942) i kolopleta formi ekspresivnog zamaha Izeta Alečkovića (1944), do apstrahovanih kompozicija poetskog senzibiliteta Salima Obralića (1945-2018). Posebno mjesto u izboru zauzima djelo Hamal sa kurbanom, češkog umjetnika Franca Lea Rubena (1842-1920), koji je boraveći u Bosni i Hercegovini – tada pod austrougarskom vlašću – oslikavao scene iz svakodnevnog života.

MAHALE, ČARŠIJE, PREDJELI

Stara arhitektonska zdanja, sjedinjena sa prirodnim ambijentom bosanskohercegovačkih predjela, inspirisala su brojne domaće umjetnike da, tematizirajući spomenike kulturno-historijske baštine, ukažu na nužnost njihovog očuvanja. Stari most u Mostaru, Ferhat-pašina džamija u Banjoj Luci, vedute Počitelja i Sarajeva, Begova džamija, čaršije i mahale, sokaci, kaldrme, kapije i drugi motivi ostvareni u slikarskim, grafičkim i crtačkim likovnim tehnikama, ističu bogato arhitektonsko naslijeđe naše zemlje. Melanholično evociranje prošlih vremena posebno je izraženo u lirskom ozračju platana Safeta Zeca (1943), na kojima zelenilo bujnih krošnji zaštitnički obujmljuje intimu bosanske kuće.

GRAFIKA

U drugoj polovini 20. stoljeća bosanskohercegovačka umjetnost se uključuje u međunarodne likovne krugove, ponajviše djelovanjem grafičara školovanih na akademijama u Ljubljani, Beogradu i Zagrebu. Izbor grafičkih listova iz Zbirke umjetničkih djela Bošnjačkog instituta – Fondacije Adila Zulfikarpašića, među kojima su i radovi nekih od predstavnika zlatnog doba bh. grafike, nudi dragocjen uvid u dosege domaćih umjetnika iz šezdesetih, sedamdesetih, osamdesetih i devedesetih godina prošlog stoljeća. Dževad Hozo (1938-2020) virtuoznim ovladavanjem složenim metodama dubokog tiska razvija jezgrovit, sadržajno i formalno sažet, izraz visoke stvaralačke samosvijesti. Alegoričnost motiva i bujan rukopis karakterišu radove Mersada Berbera (1940-2012) u kojima su pomirene tradicionalne i savremene likovne težnje. Tonskim gradiranjem u tehnikama akvatinte i mezzotinte, listovi Emira Dragulja (1939-2002) prizivaju sjetan metafizički ambijent, a snolika atmosfera naglašena je i u hercegovačkim prizorima Halila Tikveše (1935) koje, pročišćene do suštine oblika, krase meditativni kvaliteti.

APSTRAKTNO I ASOCIJATIVNO

Izbor radova nastalih u posljednjih nekoliko decenija 20. i početkom 21. stoljeća od strane bosanskohercegovačkih umjetnika koji se odmakom od predstava pojavne stvarnosti oslobađaju interpretacijskog balasta i dopuštaju autorskom senzibilitetu da iskristaliziran ispliva na površinu kroz čistu ekspresiju boja, linija i oblika. Platna Mehmeda Zaimovića (1938-2011) komuniciraju autentičnom likovnošću postignutom spojem arabeskno-ornamentalne tradicije, organsko-mikroskopskih formi i geometrijskih polja u harmoniji zemljanih tonova. Edin Numankadić (1948) kistom ispisuje nedokučive i prepoznatljive znakovne nizove koji predstavljaju tek fragment neprekidnog i nezaustavljivog stvaralačkog procesa. Dinamična nestabilnost i dramatičan preobražaj materije na malim formatima Affana Ramića (1932-2015) dokaz su prikladnosti apstraktnog slikarstva za vizuelno ispoljavanje najdubljih previranja čovjekovog duha.

 

GALERIJA PORTRETA

Značajan segment Zbirke umjetničkih djela Bošnjačkog instituta – Fondacije Adila Zulfikarpašića čine portreti i biste rađene u čast velikana bosanskohercegovačke historije poput Kulina Bana, Kralja Tvrtka I Kotromanića, Safvet-bega Bašagića, Mehmeda Spahe, Mehmedalije Maka Dizdara i drugih, te portreti i biste Adil-bega Zulfikarpašića i članova njegove porodice. Bronzano poprsje Reis Džemaludin Čaušević djelo je Ivana Meštrovića (1883-1962), najistaknutijeg kipara hrvatske moderne skulpture; platna Špire Bocarića (1876-1941) svjedoče rađanje građanskog portreta u Bosni i Hercegovini; a Ismet Mujezinović (1907-1984) vjerodostojno, majstorskim slikarskim rukopisom, portretiše osnivača Instituta Adila Zulfikarpašića, njegovu suprugu Tatjanu i oca, Husein-bega.