Umjetnička djela legata Ismeta Rizvića

Bošnjački institut – Fondacija Adila Zulfikarpašića

ZBIRKA ISMETA RIZVIĆA

Poseban dio Zbirke umjetničkih djela Bošnjačkog instituta – Fondacije Adila Zulfikarpašića čini stalna postavka radova Ismeta Rizvića otvorena 2008. godine, nakon što je gospođa Mubera Rizvić Bošnjačkom institutu – Fondaciji Adila Zulfikarpašića poklonila kolekciju od  47 akvarela i 3 pastela, kao dio ukupne likovne zaostavštine svog rano preminulog supruga. Reprezentativna postavka djela jednog od najistaknutijih akvarelista Bosne i Hercegovine pruža dragocjen uvid u bogatstvo stvaralačkog opusa Ismeta Rizvića i svjedoči o visokim dometima domaćeg akvarelnog slikarstva.

Pročitajte više o umjetniku na zvaničnoj web stranici www.ismetrizvic.ba